2 Nisan 2016 Cumartesi

Kızartmalık Atık Yağların Çevreye Zararını Biliyor muyuz?

Çevreyi kirleten insan kaynaklı pek çok olgu bulunmakta. Bunlardan biri, geri dönüşümü ile elde edilen gelirin de etkisiyle, zaman zaman televizyon ve medyada konu olan, ev ve restoranlarda kullanılan kızartmalık yağlar. Bu yağların atıklarının ciddi sorunlara neden olduğu tüm çevreci kuruluşlar tarafından kabul ediliyor. 

Ekolojik Enerji isimli bir firmanın 2016 tarihli ajandasındaki metin, bu zararları çarpıcı bir biçimde özetlemiş:


Biliyor musunuz ?

* Kızartmalık atık yağların ekotoksit özellik gösterdiğini, denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğünde su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlediğini, balıklar ve diğer canlıların ölümüne neden olduğunu,

* Lavaboya dökülen kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağların evsel atık su kirliliğinin %25'ini oluşturduğunu,

* Kızartmalık atık yağların lavaboya dökülmesi ile;
 -Dren sistemine yapışarak kanalizasyon borusu içindeki atıkların boru cidarına tutunmasına, zamanla borunun daralmasına ve kanalizasyon sisteminin kullanılmaz hale gelmesine sebep olduğunu,
 -Tıkanan boruların evlerde ve caddelerde kanalizasyon taşkınlarına neden olarak çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini,
 -Kanalizasyon sisteminin ve atık su arıtma tesislerinin bakım, onarım ve işletim maliyetinin arttığını,
 - Böcek ve koku problemlerinin meydana geldiğini,

* Kızartma işlemi sırasında oluşan fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar ile yağda çok sayıda bozunma ürünün oluştuğunu ve bu maddelerin yağı çevre ve insan sağlığına zararlı hale geldiğini,

* Sağlığımızı korumak için kızartmalık bitkisel yağın en fazla iki defa kızartma işleminde kullanılması gerektiğini,

* Kızartma yağı test cihazı ile belirlenen toplam polar madde oranı 25'i aşmış bitkisel yağların atık olarak değerlendirilmesi ve gıda zincirinden çekilmesi gerektiğini,

* Kızartmalık atık yağların canlılar üzerindeki zararlı etkileri sebebiyle yem ve sabun sanayinde kullanılmasının yasak olduğunu,

* Kızartmalık atık yağların biyodizel üretiminde kullanılarak geri kazanımının sağlandığını,

* Atık yağlardan biyodizel üretimi ile hem çevrenin korunduğunu hen de atıktan katma değer sağlandığını,

* Kullanılmış kızartmalık yağlardan üretilen biyodizelin, dizel yakıta göre iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonunda %65-92 oranında azalım sağladığını,

* Kullanılmış kızartmalık yağların önemli bir içme suyu kaynağı olan yer altı sularının kirlenmesine sebep olduğunu, Biliyor musunuz?


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı seçeneklerdeki Anonim sekmesine tıklayarak kayıt olmadan yapabilirsiniz..