7 Nisan 2016 Perşembe

İklim Değişikliği

Acımasız bir toplumsal yaşam içerisindeki insanlığın doğaya verdiği hasarın, neden olduğu değişimlerin sonuçta yine kendisine zarar verecek bir geri dönüşe neden olduğu aşikar. Bireysel ve anlık çıkarlara feda edilen doğa ve çevrenin, çocuklarımız nezdinde gelecekte çok daha büyük sıkıntılara ve acılara neden olacağı bir gerçek.

İklim değişikliği de bu önemli ekolojik sorunlardan biri olarak karşımızda duruyor. Küresel olarak kendini hissettiren bu sorunla ilgili "Ekolojik Enerji" ajandasındaki aşağıdaki kısa metin genel bir bilgi olarak faydalı olacaktır.

Sera Etkisi

Güneş'ten gelen enerjinin bir bölümü yeryüzü ve atmosfer tarafından emilir, bir bölümü ise, emilme gerçekleşmeden, yüzeyden ve atmosferden yansıyarak uzaya gider. Yerküre tarafından tutulan enerjinin bir bölümü ise yer ışınımı olarak atmosfere geri verilir.

Atmosferdeki sera gazları (su buharı, karbondioksit, metan gibi) gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık yer yüzeyinden geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgendir ve yerküreden uzaklaşan enerjiyi tutar. Yerküre'nin ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu süreç "Doğal Sera Etkisi" olarak adlandırılmaktadır.

İklim Değişikliğinin Sebepleri

Sanayi Devriminin başlangıcından bu yana atmosferde bulunan karbondioksit, metan ve nitröz oksit gibi çeşitli sera gazlarının miktarlarında belirgin bir artış gözlenmektedir. Bu durum sera etkisinin artmasına ve yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasına sebep olmaktadır.

Aslında bu durum tarımsal faaliyetler, arazi kullanımı değişikliği ve fosil yakıtlar gibi çeşitli insan faaliyetlerine bağlıdır. Atmosferdeki karbondioksit oranı son 650.000 yılın en yüksek seviyesindedir ve 1960 yılından beri ölçümler dikkate alındığında son 10 yılda bu artış en hızlı oranda gerçekleşmiş ve 2005 yılında 379 ppm değerine ulaşmıştır.İklim Değişikliğinin Etkileri

21. Yüzyılın sonlarına doğru, doğal sistemlerde birçok etkilerin meydana gelmesinin gözlemlenebileceği öngörülmektedir. Örnek olarak yağış rejimindeki değişiklik, kar ve buzullardaki erime, bazı alanlarda sel riskini arttıracağı beklenirken, diğer bölgelerde kuraklık meydana getirecektir. Ekosistemin uyum sağlayacağı kapasitenin üzerinde meydana gelen ısınma, türlerin yok olması riski gibi negatif sonuçlar doğuracaktır.

21. yüzyılda sıcaklık artışının devam etmesi çok büyük etkilere sebep olacaktır. Örnek olarak Grönland ve Antartika'daki buzulların erimesi sonucu deniz seviyesinde yükselme olacak ve kıyı bölgelerini büyük oranda etkileyerek, insan faaliyetlerinin gerçekleştiği alanlar sular altında kalabilecektir.

Önümüzdeki yüzyıl içinde kuraklık şiddeti ve sıklığının yükselmesi, ısı dalgaları ve diğer sıra dışı hava olayları gibi birçok büyük etkilerin olacağı öngörülmektedir.

Ülkemiz Doğu Akdeniz Havzasında bulunması sebebiyle iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasındadır.  Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı seçeneklerdeki Anonim sekmesine tıklayarak kayıt olmadan yapabilirsiniz..