2 Eylül 2015 Çarşamba

Kadın Erkek Farkı

Biyolojik dünyada  zihinsel olarak en gelişmiş canlı olan insan pek çok yaşam formu gibi iki cinsten oluşur: Kadın ve erkek. Bu türün devamlılığını sağlayacak üreme için temel ve gerekli bir ayrım. 

Her iki cinsin üreme sürecindeki işlevleri nedeniyle var olan fiziksel farklılıklarının dışında ruhsal, zihinsel ve davranışsal farklılıkları da belirgin bir şekilde mevcut. 

Bazı alanlarda kadınlar bazı alanlarda ise erkekler daha başarılı. Örneğin kadınlar çok daha sosyal olabilirken erkekler bu konuda daha zayıf kalmakta. Kadınlar konuşmayı çocuklukta daha çabuk öğrenip, önsezide daha iyiyken, erkekler yön bulma ve mühendislik yeteneklerinde daha iyi.

Bu şekilde pek çok örnek, ve nedenlerin bulunması için de pek çok araştırma mevcut. Zihinsel farklılıkların nedenlerinin ortaya çıkarılması için genellikle psikolojik deney ve araştırmalar yapılıp, açıklamalar getirilmeye çalışılırken şimdilerde beynin fiziksel yapısının da bu farklılıklarda önemli bir rol oynadığını gösteren çalışmalar ön plana çıkmış. 

Pennsylvania Üniversitesinde 2013 yılında yapılan araştırmalardan birinde tipik bir erkek beyninde sinir bağlantılarının aynı lobun ön ve arka tarafları arasında, kadın beyninde ise sol ve sağ loblar arasında kurulduğu, bununla birlikte kadın ve erkeğin bazı görevleri yerine getirirken beynin farklı bölümlerini kullandığı tespit edilmişti. Ergenlik çağında ortaya çıkan bu durumun erkek ve kadın arasındaki zihinsel farklılıkları açıklayabileceği gibi cinsiyete bağlı ruh ve sinir hastalıklarının nedenlerinin anlaşılmasında da yararlı olacağı düşünülüyor.

Zihinsel şekillenişe temel teşkil eden beyinin yapısındaki bu farklılıkların toplumsal yaşam içerisinde erkek ve kadının birbiriyle olan mücadelesi ile şekillenen rollerinin, evrimsel süreç içerisinde bir doğal seçilime neden olmasıyla ortaya çıktığını düşünüyorum. Belli zihinsel ve davranışsal özellikler eş seçiminde etkin olduğundan bu özellikleri taşıyan genlerin gelecek nesillere aktarılıp baskın duruma gelmesi oldukça mantıklı bir durum.

2 yorum:

Yorumlarınızı seçeneklerdeki Anonim sekmesine tıklayarak kayıt olmadan yapabilirsiniz..