16 Aralık 2015 Çarşamba

Vatan Dedikleri Nedir?

Her ülkede farklı vatan tanımları vardır. Bazıları yaşadıkları yeri, bazıları geldikleri yeri vatan görür. Bazıları da tüm dünyayı, dünya vatandaşlığı temelinde, vatanları olarak kabul eder. Wikipedi'de vatan şu şekilde tanımlanmıştır: "Vatan bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun havası ile karasularına denir." 

Vatanın varlığı yukarıdaki tanımda da belirtildiği gibi bir egemenlik içerdiğinden bu tanımlama aynı zamanda siyasi ve ideolojik bir tanımlamadır. Bu durum nedeniyle aynı sınırlar içinde yaşayan insanlar, gruplar ve halklar açısından farklı kavramlaştırmalar, algılayışlar söz konusu olabilmekte. 

Vatan bir insan topluluğunun var olup yaşadığı bir bölge olduğu gibi, sonradan yerleşilen farklı bir coğrafi alan da olabilmekte. Ya da vatan başka insan grupları tarafından zor ile egemenlik kurularak el değiştirebilmekte; güç kimdeyse vatan onundur... Bu yüzden yeni vatanlar, ana vatanlar, yavru vatanlar vardır.  

Sonuçta nereyi görürsek görelim vatan üzerinde yaşayan insanlarla ve doğasıyla bir farklılıklar bütünüdür. Ve vatandaşların her biri sınırlarla belirlenmiş bu alana karşı sorumludur. Her bir köşesinin sorunu kendi sorunu, acısı kendi acısıdır. Tüm insanların farklılıkları ve özgür iradeleriyle var olabilecekleri ortamın oluşturulması o coğrafyanın gerçek anlamda vatan olması için olmazsa olmaz bir koşuldur.

Fakat bencilliğin, çıkarcılığın, sömürünün geliştiği bir yerde bu tip bir vatan anlayışından bahsedilemez. Var olan çarpık ve sorunlu sistemin devamı için vatan kavramı da yozlaştırılıp, egemenliğin ve statükonun sürdürülebilmesi için hizmete sunulur...Bir avuç insanın kendi çiftliği gibi kullandığı alanların kimin vatanı olduğu tartışma konusudur. Bu alanların varlığı için askerlik yapan, çalışan, zor şartlarda hayatlarını devam ettirenler gerçekte ne kadar bir vatana sahiptir ve hem ülkesinin hem de kendi hayatının üzerinde ne kadar söz hakkı vardır?

Pek çok kavram gibi insandan, doğadan soyutlanmış bu vatan kavramı, temellerini ekonomi ve siyasetten alan psikolojik bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Görmediğimiz, gitmediğimiz; doğası tahrip edilince sustuğumuz, insanların acılarına, ölümlerine sesiz kaldığımız hatta sevindiğimiz bir coğrafya sadece harita üzerinde vatan olarak kalır. Buda bizi insanlık değerlerimizden uzaklaştırıp ancak ilkel güdülerimizi tatmin etmemizi sağlar...

Oysa sonsuz evrende sığındığımız bu küçük gezegen biz insanların yegane vatanıdır. Dünyanın her köşesi ve her bireyi kader birliği içindeyken, sahip çıkmamız gereken bir dünya ve gelecek varken yürüdüğümüz bu yol, bizi bencilliğin, kibrin ve zalimliğin karanlıklarına; dönüşü olmayan derinliklerine mahkum edecektir.  Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı seçeneklerdeki Anonim sekmesine tıklayarak kayıt olmadan yapabilirsiniz..